ریسلر ایران 1 ریسلر ایران 2 ریسلر ایران 3 ریسلر ایران 4
فضا 10GB SSD 20GB SSD 40GB SSD 80GB SSD
ترافیک نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد User نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
oversell
انتقال رایگان
SSL رایگان
تحویل آنی
بکاپ هفتگی
قیمت

100,000 تومان - ماهیانه

300,000 تومان - 3ماهه

570,000 تومان - 6ماهه

1,026,000 تومان - سالیانه

200,000 تومان - ماهیانه

600,000 تومان - 3ماهه

1,140,000 تومان - 6ماهه

2,052,000 تومان - سالیانه

300,000 تومان - ماهیانه

900,000 تومان - 3ماهه

1,710,000 تومان - 6ماهه

3,078,000 تومان - سالیانه

500,000 تومان - ماهیانه

1500,000 تومان - 3ماهه

2,850,000 تومان - 6ماهه

5,130,000 تومان - سالیانه

اطلاعات بیشتر
سفارش سفارش سفارش سفارش