اگر سفارش طراحی سایت فروشگاهی پوشاک داشتید و سیستم رزروینگ ندارید پس این امکان دارد که بخشی از مشتریان خود را از دست بدهید. هر کسب و کاری چالش ها و دغدغه های خاص خود را دارد که این چالش ها به مرور زمان با تدابیر مختلف و کاربردی حل می شوند و یا اغلب ممکن است این مسائل شکل دیگر ...