در دنیای ارتباطات امروز، به اشتراک‌ گذاری لینک‌ها یکی از فعالیت‌های اساسی و حیاتی است. با این حال، لینک‌های بلند ممکن است ناخوشایند باشند و برای افراد دیگر دشوار به یاد بمانند. به همین دلیل، سرویس‌های کوتاه‌ کننده لینک به عنوان ابزارهایی محبوب برای ایجاد لینک‌های کوتاه و قابل یادآوری شناخته شده‌اند. ما  در این مقاله از هیرکانا، به بررسی 10 ...