با رنگ سال 2020 بیشتر آشنا بشوید:

هر سال در اواخر سال میلادی رنگ سالاعلام می شود.و از سال 2000 به بعد معرفی رنگ سال برعهده موسسه پنتون در آمریکا بوده بدین صورت که این موسسه تعدادی رنگ را پیشنهاد می دهد و در قالب نظرسنجی مردم رنگ مورد علاقه خود راانتخاب می کنند. درابتدا این کار را بطور غیر رسمی انجام می داد اما بعدها با برند سازی خود را جا انداخته  و بسیاری از بزرگان مد و فشن را نیز مجبور به تابعیت از آن کرد. چرا این انتخاب عموم مردم بوده.

بر این اساس و مطابق رسم هر ساله و اعلام قبلی، رنگ امسال را باید رنگ آبی کلاسیک نام گذاری کنیم . نامی که کارشناسان رنگ Pantone برای اولین بارتصمیم گرفتند.

 رنگی که در4 دسامبر 2019 یا 13 آذر 1398 توسط  شرکت با توصیفاتی همچون " یک حضور اطمینانبخش درایجاد آرامش، اطمینان و ارتباط" انتخاب و اعلام شد. و امیدوار بودند که این رنگ مورد علاقه جهانی بهراحتی پذیرفته شود.

به گفته این کمپانی باعث القا شدن حس آرامش به انسان ها می شود.و گفته می شودکه رنگ آبی کبالت با ارتباطات، درون نگری نیز رابطه مستقیم دارد. از دیگر مزایای رنگ 2020، می توان  کمک به تمرکز، افزایش اعلماد به نفس و ایمان بیان کرد.

 پنتون 19-4052 آبی کلاسیک این انرژی را به ما میدهد که فراتر از بدیهیات باشیم تا راحت تر فکر خود را گسترشدهیم.و ما را با عمیق تر اندیشیدن و افزاایش چشم اندار به چالش میکشد.

رنگ امسال برای همه افراد در هر رده سنی مناسب خواهد بود و با ترکیب یک رنگ لایت مثل نیلی بهترین انتخاب را برای شما فراهم می کند.