آموزش ویندوز و مبانی آن

دره های عملی و صفر تا صد ویندوز و مبانی آن کاری متفاوت از گروه هیرکانا می باشد که با هدف تربیت نیرو متخصص شکل گرفته است.امید است که با کمک خدای متعال بتوانیم گامی بلند در راستای آموزش هم وطنان عزیزمان برداریم.

اخبار و مقالات آموزش آموزش ها و دوره های آموزشی

آخرین اخبار و مقالات آموزش ویندوز و مبانی آن

برگزاری دوره جامع ICDL

برگزاری دوره جامع ICDL

یکی از اهدافی که هیرکانا داشته و به آن پایبند بوده است ، انتقال علم و دانش خود به دیگران می باشد.در راستای این طرز فکر دوره حرفه ای آموش کامپیوتر از صفر تا صد برگزار شد. این دوره برای هنرآموزان ...